واحد پول

 • RUB Russian Ruble
 • USD United States Dollar
 • EUR European Euro
 • TRY Turkish Lira
 • KZT Kazakhstan Tenge
 • IRR Iranian Rial
 • UAH Ukraine Hryvnia
 • SEK Sweden Krona
 • AED United Arab Emirates Dirham
 • LYD Libya Dinar
 • SAR Saudi Arabia Riyal
 • JOD Jordan Dinar
 • QAR Qatar Riyal
 • KWD Kuwait Dinar
 • GBP British Pound

تابعیت ترکیه برای خریداران املاک و مستغلات در ترکیه

برای اولین بار ، شرکت تولرانس قانون بدست آوردن تابعیت ترکیه از طریق خرید ملک را بصورت ترجمه کامل به زبان فارسی ارائه میدهد.

تجربیات ما و ۱۵ سال سابقه ما به شما در امر خرید ملک و بدست آوردن تابعیت ترکیه کمک شایانی خواهد کرد .

لطفا، برای اطلاعات کامل و مشاوره با ما تماس بگیرید.

مفاد عمده ای از قانون :

برای اولین بار در تاریخ جمهوری ترکیه !خریدارن حداقل 1 میلیون دلاراموال غیر منقول و یا حداقل 2 میلیون دلار سرمایگذاری ویا حداقل 3 میلیون دلار حساب سپرده بانکی در ترکیه داشته باشند تابعیت ترکیه داده میشود.

روزنامه رسمی 2017 ژانویه 12 201 2016 / 9601 مطابق با مقررات صادر شده توسط قانون شهروندی ترکیه اصلاح مقررات اجرای:

- خریداران حداقل 1 میلیون دلار اموال غیر منقول به شرط اینکه تا 3 سال فروخته نشود ویا.

- سرمایگذاری ثابت حداقل 2 میلیون دلار ویا.

- حداقل 3 میلیون دلار سپرده در بانک های عامل در ترکیه، به مدت سه سال و یا اوراق قرضه قبل از خرید شرط براین خواهد بود که سه سال نگهداری شود.

احتمال بدست آوردن شهروندی ترکیه

- متمم، داشتن گواهی ایجاد حداقل 100 شغل جدید طبق مقررات شهروندی ترکیه اهدا می شود.

منابع در زبان ترکی ، روزنامه رسمی جمهوری ترکیه

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170112-24.pdf 

در اجرای قانون مقررات تابعیت ترکیه تغییراتی اعمال شده

ماده 1 -

الف) حداقل 2.000.000 دلار آمریکا سرمایه ثابت که از طرف وزارت اقتصاد تایید شده باشد.

ب ) حداقل 1.000.000 دلار آمریکا اعمال غیر منقول به شرط عدم فروش به مدت 3 سال که از طرف محیط زیست و وزارت برنامه ریزی شهری تایید شده باشد.

پ) حداقل ایجاد شغل برای 100 نفر که از طرف وزرات کار تایید شده باشد.

ت)حداقل 3.000.000 دلار آمریکا سپرده به شرط حفظ 3 ساله در بانکهای ترکیه که از طرف مقررات بانکی و نظارت آژانس تایید شده باشد.

ث) حداقل 3.000.000 دلار آمریکا خرید اوراق قرضه دولتی به شرط حفظ 3 ساله که از طرف خزانه داری تایید شده باشد.

در هنگام تعیین مقدار پرداختی ذکر شده در پاراگراف دوم ، نرخ ارز بر طبق نرخ ارز بانک مرکزی ترکیه در آن روز خواهد بود.

ماده 2-

این مقررات از تاریخ انتشار قابل اجرا میباشد.

ماده 3-

این مقررات توسط شورای وزیران اجرا می شود.


سؤال دارید؟ با ما تماس بگیرید

+90 532 179 73 37
ارسال پیام