واحد پول

 • RUB Russian Ruble
 • USD United States Dollar
 • EUR European Euro
 • TRY Turkish Lira
 • KZT Kazakhstan Tenge
 • IRR Iranian Rial
 • UAH Ukraine Hryvnia
 • SEK Sweden Krona
 • AED United Arab Emirates Dirham
 • LYD Libya Dinar
 • SAR Saudi Arabia Riyal
 • JOD Jordan Dinar
 • QAR Qatar Riyal
 • KWD Kuwait Dinar
 • GBP British Pound

پروژه‌های بزرگ پارک آبی ونیزدرمنطقه آنتالیاکنیالتی

14.04.2010

آنتالیادر حال حاضر نه تنها یک شهر تفریحی است،بلکه برندجهانی نیزهست! به لطف سرمایه‌گذاری شهرداری

درپروژه‌های مختلف،این شهرپیشرفت کرده وکاملادرمعرض دیدهست.یکی ازبرنامه‌های اخیرشهرداری - ایجادپارک

آبی منحصربه فردونیز است که در سواحل کونیالتی واقع شده است. پارک سبز،برروی رودخانهBoachayساخته

شده،که دورازکوه‌هاواقع شده وبه دریای مدیترانه جریاندارد،یک مجتمع باشکوهی باتفرجگاه ساحلی قایق

بادبانی،وهمچنین رستوران‌های دریایی بسیاری،کافه‌ها،زمین بازیبرای کودکان،وامکانات ورزشی درآب وجوددارد.


این پروژه نهتنهامحبوبیت زیادی به منطقه کونیالتی دارد،بلکه تعدادزیادی ازگردشگران سراسرجهان رانیز جذب

می‌کند،که باعث محبوبیت کنتالیامی‌شود. صندوق ملی برای حفاظت محیطزیست منطقهChakirlarاین پروژه راتحت

حمایت خودگرفته،وتصمیم به ساخت این پروژه باکمترین آسیب به محیط زیست طبیعی کرده است.


سؤال دارید؟ با ما تماس بگیرید

+90 532 179 73 42
ارسال پیام